Autoklimatizace

V současné době je většina automobilů vybavena systémem klimatizace vnitřního prostoru. Tento prudký rozvoj sebou také přináší mnoho důležitých informací a poznatků, které je třeba znát pro to, aby nám klimatizační systém co nejlépe a nejdéle sloužil. I zde platí, že náležitá péče a údržba jsou naprostým základem pro kvalitní a dlouhodobou funkci systému.

Běžný postup při údržbě klimatizace:popis klimatizace

 • odsátí starého chladiva ze systému, zrecyklování a pročištění
 • vakuování systému klimatizace pro odstranění vlhkosti
 • vakuový test těsnosti pro odhalení větších netěsností
 • doplnění nového oleje do systému pro mazání kompresoru
 • doplnění detekční barvy pro detekci úniku chladiva (jen dle potřeby)
 • naplnění systému novým chladivem na požadované množství
 • test provozních tlaků v systému a kontrola výkonu chlazení

Minimálně jednou ročně je také vhodné vyměnit kabinový filtr a provédst desinfekci výparníku a větracího systému, aby se předešlo množení bakterií a tvorbě nežádoucího zápachu.
Přibližně jednou za dva roky je dobré vyměnit i dehydrátor (filtr) v systému klimatizace.

Na obrázku je zobrazen schematicky princip  fungování autoklimatizace.

 • běžný servis klimatizací vozidel
 • desinfekce klimatizačních okruhů
 • opravy a testování klimatizací
 • opravy tlakových hadic klimatizací
 • menší opravy klimakompresorů
 • opravy netěsnosti klimatizací
 • opravy trubek klimatizací
 • výroba nových hadic a trubek
 • prodej náhradních dílů ke klimatizacím
 • vodíková zkouška těsnosti klimatizací
 • proplachování klimatizačních okruhů
 • čištění a desinfekce interiérů ozónem