Detekce netěsností

Jako novinku v sortimentu našich služeb jsme zavedli novou metodu vyhledávání netěsností v klimatizačních systémech, takzvanou "vodíkovou zkoušku".Jedná se v současné době o nejmodernější a nejúčinnější systémový test, pro vyhledávání i velmi malých úniků chladiva.

Netěsnosti v autoklimatizačních systémech jsou velmi častým problémem a jednou z nejčastějších příčin nefunkčnosti celého klimatizačního systému. Existuje celá řada způsobů, jak takové netěsnosti odhalit, avšak každá z nich má své specifické meze a omezení.
Detekční barva.

Nejčastěji se používá detekční barvivo, doplněné do chladícího okruhu, které místo úniku obarví barvou viditelnou pod UV lampou.  Nevýhodou této metody je, že je velmi pomalá. V případě malých úniků to může trvat i několik dní, než bude netěsnost viditelná a jsou i místa úniku, kde netěsnost nebude vidět vůbec. Nevýhodné je také to, že dochází ke ztrátám cenného chladiva.

 • běžný servis klimatizací vozidel
 • desinfekce klimatizačních okruhů
 • opravy a testování klimatizací
 • opravy tlakových hadic klimatizací
 • menší opravy klimakompresorů
 • opravy netěsnosti klimatizací
 • opravy trubek klimatizací
 • výroba nových hadic a trubek
 • prodej náhradních dílů ke klimatizacím
 • vodíková zkouška těsnosti klimatizací
 • proplachování klimatizačních okruhů
 • čištění a desinfekce interiérů ozónem