Čištění a desinfekce klimatizací a interiéru vozidel.

Důležitou každoroční součástí péče o klimatizaci je také čištění a desinfikování klimatizačních rozvodů (vzduchotechniky a topení) a interiérů vozidel. Vzhledem k častému střídání teplot kolem výparníku klimatizace, vzniká na výparníku a ve vzduchových rozvodech vozidla kondenzovaná vlhkost. Ta ve spojení s prachem a jinými částicemi ze vzduchu vytváří podmínky pro množení plísní v rozvodech klimatizace, především však na výparníku, případně na kabinovém filtru.  Jednoznačným projevem znečištěného systému je zápach linoucí se z ventilace, při zapnutí ventilátoru, případně při spuštění klimatizace. Jelikož pochopitelně není příjemné dýchat nevábný odér linoucí se z ventilace a rozhodně není zdraví prospěšné dýchat spóry plísní, tak je nutné pravidelné čištění vzduchových rozvodů a výparníku a výměna kabinového filtru.

Metod čištění je mnoho, nejběžnější je proplachování rozvodů pomocí různých trysek a rozprašovačů speciálními čistícími prostředky, existují různé čistící spreje, zařízení na ultrazvukové rozprašování čistících roztoků atd. Velice pokrokovou metodou je čištění a desinfekce interiéru a rozvodů vzduchu ozónem. Ozón je netečný plyn, vyráběný specializovaným přístrojem ze vzduchu. Výbornou předností  ozónu je, že účinně likviduje viry, bakterie, plísně a zápachy a sám se po krátké chvíli rozloží na naprosto neškodné součásti vzduchu. Předností této čistící metody je nulová potřeba chemie - takže nezůstávají ve vzduchu zbytky desinfekčních roztoků, které mohou být nepříjemné při dýchání hlavně alergikům. Důležitou předností také je, že díky tomu, že se jedná o plyn, tak ten pronikne kamkoliv do větracího systému a prostoupí také celým interiérem vozidla naprosto kamkoliv, kam se jinak žádnou desinfekcí dostat nedá.

My používáme k desinfekci klimatizací především výkonný generátor ozónu, ostatní metody čištění používáme doplňkově, dle přání zákazníka.

 • běžný servis klimatizací vozidel
 • desinfekce klimatizačních okruhů
 • opravy a testování klimatizací
 • opravy tlakových hadic klimatizací
 • menší opravy klimakompresorů
 • opravy netěsnosti klimatizací
 • opravy trubek klimatizací
 • výroba nových hadic a trubek
 • prodej náhradních dílů ke klimatizacím
 • vodíková zkouška těsnosti klimatizací
 • proplachování klimatizačních okruhů
 • čištění a desinfekce interiérů ozónem